Spolupatričnosť

Gombasecká jaskyňa , Indaco , Giovanni Canale

účelom je priviesť človeka k rozšírenejšiemu stavu vedomia a tým tak zvýšiť záujem o kultúrno–prírodné dedičstvá, rešpekt národných pamiatok a zlepšenie vzájomných vzťahov medzi krajinami.