Projekt SPOLUPATRIČNOSŤ

Účelom projektu SPOLUPATRIČNOSŤ je priviesť človeka k rozšírenejšiemu stavu vedomia a tým tak zvýšiť záujem o kultúrno–prírodné dedičstvá, rešpekt národných pamiatok a zlepšenie vzájomných vzťahov medzi krajinami.

INDACO sa zameriava hlavne na organizáciu, kultúrno – vzdelávacích aktivít, seminárov pre osobnostný rast, a meditačných pobytov v prírode.

Gombasecká jaskyňa , Indaco , Giovanni Canale