pretrhni putá a žiar

Je to intenzívny zážitkový seminár zameraný na oslobodenie sa od rodinných pút, ktoré nám bránia vo využití nášho plného potenciálu a na oslobodenie sa od žiarlivosti, posadnutosti, závisti a závislosti.

Znovu nájdenie inšpirácie a kreativity
Znovu nájdenie harmónie a vnútorného šťastia