happy

SPOLUPATRIČNOSŤ , intenzívny zážitkový seminár

Znovu nájdenie inšpirácie a kreativity
Znovu nájdenie harmónie a vnútorného šťastia