gaia

SPOLUPATRIČNOSŤ intenzívny zážitkový seminár

špeciálnych techník TCM (Tradičná čínska medicína) autostimulácie meridiánov žalúdka, sleziny a pankreasu
reequilibrizaciu energetických centier (čakier)
kolektívnou meditáciou,
observáciou a analýzu psycho-fyzických reakcií a posturálnych zmien pri aplikovaní špeciálnych techník.