Pretrhni putá a žiar!

Súčasťou projektu SPOLUPATRIČNOSŤ v areáli Gombaseckej jaskyni je dvojdňový zážitkový seminár

„Pretrhni putá a žiar!“ 

 

Je to intenzívny zážitkový seminár zameraný na oslobodenie sa od rodinných pút, ktoré nám bránia vo využití nášho plného potenciálu a na oslobodenie sa od žiarlivosti, posadnutosti, závisti a závislosti.

Je to intenzívny zážitkový seminár zameraný na :

oslobodenie sa od rodinných pút, ktoré nám bránia vo využití nášho plného potenciálu a na

oslobodenie sa od závislosti, posadnutosti, závisti a žiarlivosti.

 

Využitím

špeciálnych techník TCM (Tradičná čínska medicína) autostimulácie meridiánov žalúdka, sleziny a pankreasu

reequilibrizaciu energetických centier (čakier)

kolektívnou meditáciou,

observáciou a analýzou psycho-fyzických reakcií a posturálnych zmien pri aplikovaní špeciálnych techník.

 

Žalúdok , slezina , pankreas

 

SPOLUPATRIČNOSŤ intenzívny zážitkový seminár

 

Tieto orgány sú priamo prepojené s našim energetickým centrom  v kostrči (inak nazývaným aj Koreňová čakra), ktoré nás spája so Zemou.

Práve prehĺbením kontaktu s týmto elementom sa dokážeme skutočne uzemniť.

Je to nevyhnutné pri evolučnej ceste do vyšších sfér a tiež pre úplné pochopenie nevyhnutnosti prevzatia plnej zodpovednosti za súčasný stav matky Zeme.

 

Energetická zanesenosť centra v kostrči (Koreňovej čakry) vyvoláva pocity:

neistoty,

nedôvery v samého seba,

nedostatku telesnej a duševnej sily,

neschopnosť prekonávať každodenné “prekážky” ,

dezorientácie a úzkosti.

 

Špeciálnou technikou auto stimulácie meridiánov žalúdka , žlčníka a pankreasu, reequilibrizaciou energetických centier sa môžeme dostať až na “Koreň” našich emócií, rozpoznať a pochopiť príčinu ich vzniku a tú následne transformovať.

Pretože naše energetické centrá sú priamo prepojené s fyzickým telom a mysľou, pre odstránenie (transformáciu) týchto stavov je potrebné pracovať s oboma aspektami.

Energetické čistenie pomocou kolektívnej meditácie v prírode harmonizuje a revitalizuje telo, prehlbuje kontakt s vlastnou hlbšou podstatou, zvyšuje vibrácie jednotlivca a tým vibrácie celej Zeme.

Tento harmonický (čistý) stav umožňuje nadviazať kontakt s našimi predkami, tým posilniť väzby spolupatričnosti a rešpekt voči národným dedičstvám a tradíciám.

 

SPOLUPATRIČNOSŤ , intenzívny zážitkový seminár

Cieľom je

 
Znovu nájdenie inšpirácie a kreativity

Znovu nájdenie harmónie a vnútorného šťastia

Načerpanie vnútornej sily pre prevzatie zodpovednosti za všetko čo sa deje v našich životoch, pretože sami sme tvorcami svojej reality.

 

 

Inštruktorka Tania Pontara

Depois de 35 anos de experiência viajando em vários Países do exterior , tenhon muitos segredos para contar pra vocês